Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2009 - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Không Top Nạp,Không Danh Hiệu, Free
Mu Mới ra, Mu Hà Nội 2009 - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Không Top Nạp,Không Danh Hiệu, Free

Trang chủ: http://mu-hanoi2009.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHaNoi2009New

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 29/05/2024 (19h) - Open Beta: 30/05/2024 (19h)