Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - miễn phí cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - miễn phí cày cuốc

Trang chủ: http://ss2muhn.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 18/01/2023 (13h) - Open Beta: 20/01/2023 (13h)