Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

Trang chủ: http://mu-hnss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHNSS2VN2023

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tranh Bá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/09/2023 (13h) - Open Beta: 03/09/2023 (13h)