Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Máy chủ đậm chất mộc mạc 2003
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Máy chủ đậm chất mộc mạc 2003

Trang chủ: https://mu-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoiss65/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 10/12/2022 (13h) - Open Beta: 15/12/2022 (13h)