Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Săn Boss Kiếm Tiền, Cày Cuốc Free
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Săn Boss Kiếm Tiền, Cày Cuốc Free

Trang chủ: https://mu-dkhn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091318532918

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 14/05/2023 (15h) - Open Beta: 20/05/2023 (19h)