Mu Mới ra, Mu Hà nội - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí không webshop cày là có
Mu Mới ra, Mu Hà nội - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí không webshop cày là có

Trang chủ: http://muhanoiss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/615968586295506

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 24/04/2022 (13h) - Open Beta: 26/04/2022 (13h)