Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEE
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEE

Trang chủ: https://muhnss6.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 16/03/2023 (19h) - Open Beta: 18/03/2023 (19h)