Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% -  Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% -  Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

Trang chủ: https://muhanoi24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tarkan

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 21/02/2022 (13h) - Open Beta: 22/02/2022 (19h)