Mu Mới ra, MU Hà Nội - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003
Mu Mới ra, MU Hà Nội - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

Trang chủ: http://muhanoi.us/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/muhanoi.us

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 06/09/2022 (9h) - Open Beta: 07/09/2022 (9h)