Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI SEASON2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

Trang chủ: http://muhn-ss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuhnSS2.VNPhienBanSeason2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 13/10/2023 (13h) - Open Beta: 15/10/2023 (13h)