Mu Mới ra, Mu Hà Nội SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Train wcoin thỏa thích - drop 30%
Mu Mới ra, Mu Hà Nội SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Train wcoin thỏa thích - drop 30%

Trang chủ: https://muhn-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnss2com/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 18/01/2024 (19h) - Open Beta: 20/01/2024 (19h)