Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing
Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

Trang chủ: http://mu-hanoixua.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BaVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 28/08/2023 (19h) - Open Beta: 29/08/2023 (19h)