Mu Mới ra, Mu Hắc Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp
Mu Mới ra, Mu Hắc Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp

Trang chủ: https://mu-haclong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhaclongss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hắc Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 31/05/2024 (14h) - Open Beta: 01/06/2024 (14h)