Mu Mới ra, MU Hào Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop
Mu Mới ra, MU Hào Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

Trang chủ: https://muhaoquang.com

Fanpage hỗ trợ: https://muhn.pro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hào Quang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 29/04/2023 (20h) - Open Beta: 30/04/2023 (13h)