Mu Mới ra, 💥mu hay bản mới💥 - Season 2 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 -15WC
Mu Mới ra, 💥mu hay bản mới💥 - Season 2 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 -15WC

Trang chủ: http://mu-mix.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/07/2024 (13h) - Open Beta: 09/07/2024 (12h)