Mu Mới ra, Mu hay mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần,shop bán full
Mu Mới ra, Mu hay mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần,shop bán full

Trang chủ: http://mu-free.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 28/03/2024 (13h) - Open Beta: 29/03/2024 (13h)