Mu Mới ra, Mu HeRo - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ĐỒ NGUYÊN BẢN
Mu Mới ra, Mu HeRo - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ĐỒ NGUYÊN BẢN

Trang chủ: https://mu-hero.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHeRo2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KUN DUN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 06/01/2023 (9h) - Open Beta: 07/01/2023 (13h)