Mu Mới ra, MU HERO - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI
Mu Mới ra, MU HERO - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

Trang chủ: https://mu-hero.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHeRo2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 31/07/2022 (9h) - Open Beta: 01/08/2022 (19h)