Mu Mới ra, mu hn ra mắt máy mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
Mu Mới ra, mu hn ra mắt máy mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/mumoira2024new/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/02/2024 (13h) - Open Beta: 01/02/2024 (13h)