Mu Mới ra, Mu Hoàng Kim  - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Free
Mu Mới ra, Mu Hoàng Kim  - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Free

Trang chủ: http://muhoangkim.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081112687486

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 40%

Alpha Test: 30/05/2022 (10h) - Open Beta: 01/06/2022 (13h)