Mu Mới ra, MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex
Mu Mới ra, MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

Trang chủ: https://muhoanglongvn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/drixud126

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng long

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 70%

Alpha Test: 26/10/2023 (15h) - Open Beta: 28/10/2023 (15h)