Mu Mới ra, Mu Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí dễ chơi, chơi là nghiện

Trang chủ: https://muhoanglong.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutocdoss615

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Icarus

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 07/12/2023 (10h) - Open Beta: 09/12/2023 (19h)