Mu Mới ra, Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%
Mu Mới ra, Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%

Trang chủ: http://mu-hoiuc.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHOIUC1/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Niewmj

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/08/2023 (20h) - Open Beta: 01/09/2023 (13h)