Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Miễn Phí Giải Trí
Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Miễn Phí Giải Trí

Trang chủ: https://muhoixua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoiXuaS2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Cổ Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 18/12/2021 (13h) - Open Beta: 20/12/2021 (13h)