Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí
Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

Trang chủ: http://muhoixua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoiXuaS2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 50%

Alpha Test: 01/11/2022 (13h) - Open Beta: 04/11/2022 (13h)