Mu Mới ra, MU Hùng Vương - Season 2 Exp 50x - Drop 60% - Mu Hùng Vương Season II

Trang chủ: https://muhungvuong.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hùng Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 60%

Alpha Test: 28/05/2024 (19h) - Open Beta: 31/05/2024 (19h)