Mu Mới ra, Mu Hủy Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Chuẩn cày quốc, không webshop

Trang chủ: https://mu-huydiet.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Fanpagemuhuydiet

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tái Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 22/10/2021 (13h) - Open Beta: 24/10/2021 (13h)