Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại 97D - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Cày cuốc miễn phí 100%
Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại 97D - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Cày cuốc miễn phí 100%

Trang chủ: https://muhuyenthoai.top/

Fanpage hỗ trợ: https://muhuyenthoai.top/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: 97D

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 15/03/2024 (10h) - Open Beta: 16/03/2024 (21h)