Mu Mới ra, ⚜️MU HUYỀN THOẠI⚜️ - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu
Mu Mới ra, ⚜️MU HUYỀN THOẠI⚜️ - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu

Trang chủ: https://muhuyenthoai.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muht2007

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 19/01/2024 (10h) - Open Beta: 20/01/2024 (14h)