Mu Mới ra, 🔴MU HUYỀN THOẠI SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Hồi Ức Tuổi Trẻ - Server Chuẩn Mực

Trang chủ: https://muhuyenthoai-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhuyenthoaiss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 15/06/2023 (13h) - Open Beta: 17/06/2023 (13h)