Mu Mới ra, Mu Huyết Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Game Dễ Chơi, Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Huyết Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Game Dễ Chơi, Cày Cuốc

Trang chủ: http://muhuyetvuong.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhuyetvuong.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nữ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/08/2023 (13h) - Open Beta: 09/08/2023 (13h)