Mu Mới ra, Mu Ka-Ka - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - không webshop cầy cuốc miễn phí
Mu Mới ra, Mu Ka-Ka - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - không webshop cầy cuốc miễn phí

Trang chủ: https://muka-ka.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukakass2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Mới Ka-Ka

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 16/05/2023 (14h) - Open Beta: 20/05/2023 (14h)