Mu Mới ra, Mu Khải Huyền - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí
Mu Mới ra, Mu Khải Huyền - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí

Trang chủ: http://mu-khaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/101952965702085

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 30/12/2021 (13h) - Open Beta: 31/12/2021 (19h)