Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss cày Ngọc có hết
Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss cày Ngọc có hết

Trang chủ: https://mukhoinguyen.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khởi Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 11/12/2021 (19h) - Open Beta: 13/12/2021 (19h)