Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% -  cày cuốc dễ chơi đông vui free
Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% -  cày cuốc dễ chơi đông vui free

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Non Reset, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 16/12/2023 (13h) - Open Beta: 18/12/2023 (13h)