Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui ổn định
Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui ổn định

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bạo Chúa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 09/11/2023 (13h) - Open Beta: 10/11/2023 (13h)