Mu Mới ra, Mu King SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có NPC Buff - Có Cày Wc
Mu Mới ra, Mu King SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có NPC Buff - Có Cày Wc

Trang chủ: https://mukingss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/manhdaumoi?mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 14/11/2023 (13h) - Open Beta: 16/11/2023 (13h)