Mu Mới ra, Mu Kingpk - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Kingpk - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc

Trang chủ: https://mu-kingpk.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/museason6pc/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ LOSTTOWER

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 10%

Alpha Test: 30/11/2023 (19h) - Open Beta: 02/12/2023 (19h)