Mu Mới ra, MU KOREA Thương thủ  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% -  Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ GL
Mu Mới ra, MU KOREA Thương thủ  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% -  Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ GL

Trang chủ: http://mu-korea.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUKOREAVIP

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thương Thủ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 18/04/2023 (13h) - Open Beta: 20/04/2023 (13h)