Mu Mới ra, Mu KOREA Thương Thủ - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ Grow
Mu Mới ra, Mu KOREA Thương Thủ - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ Grow

Trang chủ: http://mu-korea.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUKOREAVIP

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thương Thủ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 21/04/2023 (13h) - Open Beta: 23/04/2023 (13h)