Mu Mới ra, Mu Kỷ Niệm - Season 2 Exp 30x - Drop 30% - Cầy cuốc 100% - Đồ đạc hiếm

Trang chủ: https://kyniem2003.net

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/steyrd794

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 30%

Alpha Test: 09/05/2024 (13h) - Open Beta: 11/05/2024 (13h)