Mu Mới ra, Mu Kỵ Sỹ - Season 2 Exp 1000x - Drop 20% - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even
Mu Mới ra, Mu Kỵ Sỹ - Season 2 Exp 1000x - Drop 20% - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even

Trang chủ: http://mukysy.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuKySy

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Chiến Binh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 09/03/2023 (20h) - Open Beta: 11/03/2023 (20h)