Mu Mới ra, Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí

Trang chủ: https://mu-kyuc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550541791043&mibextid=ZbWKwL

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoài Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 25/05/2024 (10h) - Open Beta: 26/05/2024 (19h)