Mu Mới ra, Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset
Mu Mới ra, Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Mu SS1

Loại Mu: Non Reset, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2023 (13h) - Open Beta: 25/03/2023 (13h)