Mu Mới ra, Mu Legend SS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG ĐUA TỐP NẠP
Mu Mới ra, Mu Legend SS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG ĐUA TỐP NẠP

Trang chủ: https://mu-legend.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulegend.co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYẾT LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 31/03/2024 (10h) - Open Beta: 01/04/2024 (13h)