Mu Mới ra, Mu Ma Thuật - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SEVER GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-ĐỒ NHANH
Mu Mới ra, Mu Ma Thuật - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SEVER GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-ĐỒ NHANH

Trang chủ: https://mu-mathuat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaThuatSS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ICARUS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 22/12/2022 (13h) - Open Beta: 23/12/2022 (19h)