Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-CÀY BOSS
Mu Mới ra, Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-CÀY BOSS

Trang chủ: https://mu-mavuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaVuong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 21/12/2022 (9h) - Open Beta: 22/12/2022 (19h)