Mu Mới ra, Mu Ma Vương SS6 - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, Mu Ma Vương SS6 - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://mu-mavuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuMaVuong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 23/04/2023 (9h) - Open Beta: 24/04/2023 (13h)