Mu Mới ra, MU Miễn Phí Hết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET
Mu Mới ra, MU Miễn Phí Hết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

Trang chủ: http://MuMienPhi.PW

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 20/01/2023 (8h) - Open Beta: 20/01/2023 (20h)