Mu Mới ra, mu miễn  phí mới ra - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% -  NPC cộng hưởng, hủy dòng ex
Mu Mới ra, mu miễn  phí mới ra - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% -  NPC cộng hưởng, hủy dòng ex

Trang chủ: http://mu-free.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 17/05/2024 (13h) - Open Beta: 18/05/2024 (13h)